Today’s Japanese will be: Months of the Year and Hiragana A

January – Ichigatsu

February – Nigatsu

March – Sangatsu

April – Shigatsu

May – Gogatsu

June – Rokugatsu

July – Shichigatsu

August – Hachigatsu

September – Kugatsu

October – Juugatsu

November – Juuichigatsu

December – Juunigatsu

 

The First letter in the Alphabet and the Hiragana A

Image of Hiragana A